Во прилог табеларен преглед на пристигнати пријави за болни и изнемоштени лица по Општина и нивен статус на прифаќање за тековните Претседателски и Парламентарни избори.